„Twórz apkę Smart City”

Konkurs „Twórz Apkę – SMART CITY” ma na celu budowanie środowiska startupowego w woj. śląskim, poprzez projekt pilotażowy realizowany na terenie Żor.

Zróbmy aplikacje dla naszego miasta!

Konkurs obejmuje sześć etapów:
• Rekrutację online – wg kolejności zgłoszeń przez system EVENEA lub o podobnej funkcjonalności. Przewiduje się zrekrutowanie 35 osób (10 osób na liście rezerwowej);
• Warsztaty design thinking;
• Kurs online z tworzenia aplikacji* — czas trwania to 20 h (5 spotkań po 4h) na komunikatorze Microsoft Teams lub o podobnej funkcjonalności
• Tworzenie aplikacji SMART CITY— uczestnicy zostaną podzieleni na 5 grup zgodnie z metodą design thinking pod okiem trenera;
• Weryfikacja projektów – z 5 grup wyłonione zostaną 3 grupy, które będą kontynuować pracę pod okiem mentorów;
• Finał – prezentacja produktu (koncepcji).

Działania są kompatybilne z budowanym modelem „ekosystemu”, który jest opracowywany we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach i Politechniką Śląska dla powstającego akceleratora biznesowego „KSSENON”

Konkurs wspierają: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A., Fundacja TEANO, Fundusz Górnośląski S.A., Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A, Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o., Prezydent Miasta Żory

*
BLOK1

Omówienie środowiska Android jako systemu dla aplikacji.
Instalacja i omówienie niezbędnych narzędzi programistycznych.
Test zapoznawczy umiejętności uczestników szkolenia.
Aplikacja „Hello World”
Demonstracja dostępnych szablonów aplikacji, omówienie różnic i możliwości.
Zadanie domowe: Zależne od poziomu uczestników.

BLOK2

Wprowadzenie do architektury programu Android.
Wyświetlanie danych w aplikacji.
Pierwsza aplikacja – Elektroniczna kostka do gry
Omówienie konstrukcji widoków w aplikacjach Android
Zadanie domowe: Rozbudowa stworzonej aplikacji o wybrane funkcjonalności (zależnie od poziomu grupy)

BLOK3

Poszerzenie informacji na temat generowania widoków w aplikacji – filozofia Material Design
Wprowadzanie i sprawdzanie danych wprowadzonych przez użytkownika
Druga aplikacja – Lista zadań
Zapisywanie danych w aplikacji.
Zadanie domowe: Rozszerzenie aplikacji Lista Zadań o wybrane funkcjonalności.

BLOK4

Zapoznanie z regułami zabezpieczeń systemu Android.
Mechanizmy wymiany danych i komunikacja ze światem zewnętrznym.
Trzecia aplikacja: Prognoza pogody.
Zapoznanie z korzystaniem z usług lokalizacji w Android.
Zadanie domowe: Rozbudowa programu Prognoza pogody o ustalone funkcje

BLOK5

Korzystanie z zasobów udostępnianych przez system Android.
Usługi udostępniane – aparat, kontakty, pliki inne.
Zapoznanie z koncepcją lokalnej bazy danych SQLite (baza relacyjna)
Firebase – zapoznanie z koncepcję nierelacyjnej bazy danych w chmurze.
Czwarta aplikacja: Komunikator oparty o Firebase.
Podsumowanie kursu przez użytkowników, koncepcji dla aplikacji Smart CITY