Program Festiwalu Nauki i Techniki w Żorach 2020

Inauguracja Festiwalu będzie miała miejsce 22 października od godz. 9:00-16:00. W tym czasie będzie nadawana transmisja z MOKU z prelegentami, którzy będą prowadzić zajęcia w małych grupach warsztatowych. UWAGA streaming!!! 

Planowany program:

dr Natalia Stępień – Lampa – wykład  

W trakcie wykładu słuchacze zostaną zapoznani z danymi statystycznymi na temat społeczeństwa polskiego. Prowadząca przedstawi wartości wybranych współczynników demograficznych, a także omówi obserwowane tendencje. Pozwoli to na wyciągnięcie wniosku, zgodnie z którym społeczeństwo w Polsce podlega procesowi starzenia się. Co gorsza, proces ten przebiega w niezwykle szybkim tempie. Druga część wykładu zostanie poświęcona zmianom w polityce publicznej państwa, w tym zwłaszcza w polityce społecznej, które starzenie się społeczeństwa wymusi. Wykład będzie również stanowił okazję do zastanowienia się, w jaki sposób można przeciwdziałać temu procesowi.

 

dr nauk przyrodniczych (emerytowany pracownik UŚ) – Jagna Karcz – prelekcja 

Powierzchnie roślin, a zmiany klimatu w obiektywie skaningowego mikroskopu elektronowego – temat zostanie przygotowany w formie prelekcji online.

 

Akademia Nauki i Rozwoju (mgr Dawid Kaczmarczyk, dr Jadwiga Zawisza Puchałka, dr Stefania Widuch-Prusiewicz) 

 

Pokaz chemiczny, pokaz fizyczny, lub łączony chemiczno-fizyczny – wyrazili chęć przygotowania go w formie online.

dr hab. Inż. Tomasz Pander – wykład/pokaz naukowy 

Człowiek źródłem informacji przedstawienie jakie informacje o człowieku mogą być zebrane w sposób nieinwazyjny i bezpieczny, jak pracuje serce, jakie zjawiska są następstwem pracy serca, wykrywanie fali tętna, czujnik tętna, nieinwazyjny pomiar nasycenia tlenem krwi – czujnik pulsoksymetryczny, pomiar EKG. Rejestracja ruchów oka za pomocą eyetrackera.

dr inż. Aleksandra Mierzejewska – warsztaty (1h)

W ramach warsztatów uczestnik ma możliwość zapoznania się z profesjonalnym sprzętem geodezyjnym, dokonania nim pomiaru i poznania podstawowych praw matematyki wykorzystywanych do wyznaczenia wielkości mierzonych. Razem z nami wypoziomuje niwelator i teodolit, pozna co to powiększenie lunety, co to wysokość względna i bezwzględna. – 750zł

Każdy z nas na co dzień spotyka się z wieloma związkami chemicznymi.  Każdy z nas wie, jak wygląda sól, cukier czy woda. Czy zastanawiałeś się jednak nad ich budową? Czy wiesz jak wygląda ich model cząsteczkowy, co to są atomy i dzięki czemu powstaje cząsteczka? –  Z nami dowiesz się tego i sam zbudujesz cząsteczki różnych związków, które towarzyszą nam na każdym kroku. – 650 netto

Dr Magdalena Osial

„Warsztaty naukowe z Manufakturą Naukowców” – warsztaty fizyko-chemiczne pokazujące ciekawe zjawiska zachodzące w przyrodzie. W trakcie zajęć uczestnicy samodzielne zbudują model DNA, spróbują stanąć na jajku, wytworzą polimer, zbudują poduszkowiec i wiele innych poznając liczne pojęcia z pogranicza chemii, fizyki i biologii – zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i/lub licealnych. Do zajęć będą zaangażowani wolontariusze, którzy popularyzują naukę od najmłodszych lat

Redaktor Wiktor Niedzicki

 1. Dzieje polskich uczonych cz.1 (40 min) lub
  2.   Przygody przy stole (36 min)

Dziennikarz od 1975 roku, pracownik w redakcji Popularyzacji Nauki w Programie IV Polskiego Radia. Zdobywca licznych nagród dziennikarskich. Laboratorium Wiktora

 

  8:00 8.45 – Akademia Nauki i Rozwoju – pokaz fizyczno-chemiczny

 • 8.55 – 9.40 – dr Magdalena Osial – warsztaty
 • 9.50 – 10.35 dr Magdalena Osial – warsztaty
 • 10.45 – 11.30 – dr inż. Mierzejewska – Budowa związków chemicznych
 • 11.40 – 12.25 dr Jagna Karcz – Powierzchnie roślin pod mikroskopem
 • 12.45 – 13.30 – prof. Tomasz Pander  – Człowiek źródłem informacji
 • 13.45 – 14.30 – prof. Niedzicki – wykład
 • 14:40 – 15:25 – prof. Niedzicki – wykład
 • 15:35 – 16:20 – dr. Natalia Stępień – Starzejemy się

 

 mgr Irena Szlezinger – równolegle zajęcia dwugodzinne dla humanistów (o zapożyczeniach w języku polskim) na ZOOM