Program Festiwalu Nauki i Techniki w Żorach

Festiwal Nauki i Techniki Żory 2019
2-3 kwietnia
Dom Kultury w Żorach, ul. Dolne Przedmieście 1

 

LEGENDA:
P-szkoła podstawowa, G-gimnazjum, L-liceum, D-dorośli, BO-bez ograniczeń

2 kwietnia

 Sala teatralna (I piętro)
 9:45 Oficjalne otwarcie Festiwalu
10:10 – 11:40 dr Wiktor Niedzicki: Historia brudu – wykład, G, L, D, 200 OSÓB
12:00 – 13:30 dr Marcela Gruszczyk,  Uniwersytet Śląski w Katowicach: Małe rzeczy. Wielkie zmiany. Subiektywny przegląd XX-wiecznych wynalazków, które zmieniły życie człowieka – wykład, P, G, L, 200 OSÓB
13:30-14:15  Grzegorz Czekała EMT SYSTEMS  Industry 4.0 – prostymi słowami o świecie jutra P,G,L  200 OSÓB

Strych (II piętro):
8:00 – 9:00, 9:10 – 10:10 Powiatowy Urząd Pracy w Żorach: Planszowa gra ekonomiczna. Gra jest prostą symulacją mechanizmów wolnego rynku, na którym można obserwować takie zjawiska jak podaż, popyt, spółka handlowa, cena, koszty produkcji, negocjacje handlowe i wiele innych. G, L, 30 OSÓB
10:30-12:30 mgr Marek Szczerbowski, Robiboki: Robotyka, P, 22 OSOBY 

Sala muzyczna (I piętro):
8:20-9:20; 9:40-10:40; 11:00-12:00; 12:15-13:15 Katarzyna Duda, Koło Zarządzania Projektami „Solver“: Dzień z życia zespołu projektowego. Gra symulacyjna mająca na celu przedstawienie podstawowych informacji i metod wykorzystywanych w zarządzaniu projektami. G,L, 30 OSÓB

Sala klasyczna (parter)
8:20-9:20; 9:50-10:50; 11:20-12:20; 12:50-13:50  dr nauk chem. Magdalena Osial, Manufaktura Naukowców: Warsztaty Chemiczne z Manufakturą Naukowców, P, 20 OSÓB

 Sala baletowa (parter)
8:20-9:50 mgr Katarzyna Ziółek – Jura, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach, Poznaj swój potencjał do nauki – warsztaty, G,L, 20 OSÓB
10:00-10:30; 10:40-11:10 dr inż. Mateusz Zaczyk, Politechnika Śląska – Wydział Organizacji i Zarządzania, Jak optymalnie zarządzać procesami i przestrzenią w magazynie? – warsztaty, L,D, 4-8 OSÓB + OSOBY OBSERWUJĄCE
11:30-13:00 dr Jadwiga Zawisza-Puchałka, Akademia Nauki i Rozwoju: Pokazy chemiczno-fizyczne, P, G, L, 30 OSÓB

Studio Działań Artystycznych (nowy budynek, II piętro)
8:20-9:05; 9:25-10:10; 10:30-11:15; 11:35-12:20; 12:40 – 13:25 dr inż. Aleksandra Mierzejowska, Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa i Geologii: Skarby Ziemi wokół nas – warsztaty interaktywne. P, 10 OSÓB. WAŻNE! Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników, warsztaty dzielone są z równolegle odbywającymi się warsztatami z elektrostatyki (garderoba w nowym budynku).

Garderoba (nowy budynek, poziom -1)
8:20-9:20; 9:25-10:25; 10:30-11:30; 11:35-12:35; 12:40 – 13:40 dr inż. Tomasz Hejczyk, Fundacja Akademia Rozwoju Kreatywnego: Elektrostatyka – warsztaty. P, 50 OSÓB. WAŻNE! Warsztaty dzielone są z równolegle odbywającymi się warsztatami „Skarby Ziemi wokół nas“ (Studio Działań Artystycznych w nowym budynku).

 3 kwietnia

 Sala teatralna (I piętro)
8:00-8:45 inż. Agata Kurek, inż. Jakub Jużyniec, inż. Bartosz Kielc, SKN Signalis: Człowiek w systemie transportowym, czyli jak Inteligentne Systemy Transportowe pomagają każdemu z nas w poruszaniu się po drogach – wykład. G, L, D, 200 OSÓB
9:15-10:15 dr hab. inż. Andrzej Rakowski, Politechnika Śląska Instytut Fizyki – CND: Nie taka fizyka straszna – pokaz naukowy. P, G, L, 200 OSÓB.
10:45-12:15 dr Wiktor Niedzicki, Błędy w nauce – wykład, G, L, D, 200 OSÓB.
12:30 – 14:30 mgr Irena Szlezinger, Politechnika Śląska, Studium Języków Obcych; Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej: Śląscy nobliści – film i quiz z nagrodami. G, L, D, 200 OSÓB. Po projekcji filmu odbędzie się spotkanie z panią reżyser, Dagmarą Spolniak. G, L, D, 200 OSÓB
17:00-19:00 Paweł Tkaczyk: Marketing według Pawła Tkaczyka. D, 200 OSÓB.

Strych (II piętro):
8:00-9:00; 9:20-10:20; 10:40-11:40; 12:00-13:00 mgr Dominika Brzezinka, Prywatna Szkoła Podstawowa ŻOREK: Obserwacje mikroskopem cyfrowym – warsztaty. P, G, L, 30 OSÓB. WAŻNE! Warsztaty dzielone są z równolegle odbywającymi się warsztatami „PH roztworów. Jakie roztwory znamy?“ (garderoba w nowym budynku).

Sala muzyczna (I piętro)
8:00-10:00 dr inż. Aleksandra Mierzejowska, Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa i Geologii: Zabawa z mapą – warsztaty interaktywne. P, 25 OSÓB

10:30-12:30 dr inż. Aleksandra Mierzejowska, Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa i Geologii: Sznurek, szpilka, linijka i ciężarek – atrybuty naukowca? – warsztaty interaktywne. P, G, L, D, 40 OSÓB.

Sala klasyczna (parter)
8:00-9:00; 9:30-10:30; 11:00-12:00; 12:30-13:00 dr nauk chem. Magdalena Osial, Manufaktura Naukowców: Zajęcia konstruktorskie. Budowa mostów – warsztaty. P, 25 OSÓB

Sala baletowa (parter)
8:00-9:00 dr hab. inż. Tomasz Pander, Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Instytut Elektroniki: Człowiek źródłem informacji – wykład/pokaz. G, L, 30 OSÓB
9:15-10:15 mgr Marta Stala, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego: Czy mógłbyś pracować dla GOOGLE? O niestandardowych sposobach selekcji personelu – warsztaty. L, 25 OSÓB.
 10:30-11:20 dr Maciej Kluza, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego: Warsztaty popularno – naukowe.  6, 7, 8 klasa P, G, L, 25 OSÓB
11:30-12:20 dr Maciej Kluza, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego: Pokazy naukowe. P,G,L,D, 50 OSÓB.

Garderoba (nowy budynek, poziom -1)
8:00-9:00; 9:20-10:20; 10:40-11:40; 12:00-13:00 dr inż. Tomasz Hejczyk, Fundacja Akademia Rozwoju Kreatywnego: PH roztworów. Jakie roztwory znamy? – warsztaty. P, 10 OSÓB. WAŻNE! Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników, warsztaty dzielone są z równolegle odbywającymi się warsztatami „Obserwacje mikroskopem cyfrowym“ (strych starego budynku).

 2-3 kwietnia 

Stanowiska (scena plenerowa, nowy budynek): 

Politechnika Śląska, Instytut Fizyki – CND, dr hab. inż. Andrzej Rakowski: Promocja kierunku „Fizyka techniczna”, proste doświadczenia fizyczne na stanowisku promocyjnym
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Maciej Kluza:  Doświadczalnia (wystawa interaktywna założona z eksponatów obsługiwanych przez widzów)
Powiatowy Urząd Pracy w Żorach
CKZIU
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna: testy wiedeńskie: diagnoza predyspozycji zawodowych
Akademia Nauki i Rozwoju: Interaktywne pokazy z zakresu robotyki
Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach: nowinki technologiczne: długopisy 3D, Gogle Oculus VR
Muzeum Miejskie w Żorach „Foto Szczepańscy. Sztuka dawnej fotografii- tajemnice warsztatu retuszerskiego” „Tajemnice dawnej fotografii: retusz i kadrowanie” (Tylko 3 kwietnia!)
EMT Gliwice – Industry 4.0 (Tylko 2 kwietnia!)
Uniwersytet Ślaski, Instytut Fizyki, dr hab. Artur Chrobak: Fascynujący świat fizyki. pokazy ciekawych fizycznych zjawisk, które można spotkać i niemal dotknąć w życiu codziennym :
– termowizja- pokazy dotyczące zastosowań fizyki w medycynie,
– świat próżni – fascynująca pustka,
– od silnika parowego do odrzutowego,
– pompa cieplna – energia za darmo ?
– promiewanie naturalne,
– oraz inne ciekawostki ze świata fizyki.
Uniwersytet Ślaski, Katedra Paleontologii i Stratygrafii, Wydział Nauk o Ziemi, dr Wojciech Krawczyński: Skamieniałości roślinne i zwierzęce. Stanowisko pokazowe prezentujące różne skamieniałości paleozoiczne, mezozoiczne i kenozoiczne, ich typy oraz wykorzystanie w praktyce. Pokaz obejmuje również mikroskamieniałości widziane pod mikroskopem oraz mikroskopowe preparaty skalne w świetle spolaryzowanym.
Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, dr hab. inż. Mateusz Kozioł: Inżynieria materiałowa w pigułce – okazja do zapoznania się z mikrostrukturą różnych materiałów z wykorzystaniem mikroskopu świetlnego oraz możliwość poznania zasady działania prostego generatora termoelektrycznego. (Tylko 2 kwietnia!)
Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa i Geologii, Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa, dr Maja Taraszkiewicz – Łyda, dr inż. Zygmunt Korban: Ćwiczenia i pomiary koordynacji wzrokowo-ruchowej (ilość prawidłowych reakcji, ilość pominięć, ilość reakcji błędnych) z wykorzystaniem specjalistycznego urządzenia. (Tylko 3 kwietnia!)
Politechnika Śląska – Wydział Organizacji i Zarządzania;  Europejskie Koło Logistyczne FENIKS, dr inż. Mateusz Zaczyk „Jak optymalnie zarządzać procesami i przestrzenią w magazynie?” (Tylko 2 kwietnia!)
Jedwabna Pracownia Mirosława Rodacka: Malowanie na jedwabiu – interaktywne stoisko pokazowe. (Tylko 3 kwietnia!)

 

…a tak było w 2018….

24 maja 

Sala teatralna (I piętro)
9:00 Oficjalne otwarcie Festiwalu
9:00 – 11:00 Pokaz nowych technologii – Politechnika Śląska/konkurs „Elektronika, by żyło się łatwiej”  Prof. Dariusz Kania: Automatyka domowa -Automatyczne systemy ogrzewania, sterowania roletami, światłem oraz system alarmowy/ Maszyna do napojów/ Modułowy system sterowania inteligentnym domem”, BO, 200 OSÓB
11:10 – 11:55 dr inż. arch. Małgorzata Balcer-Zgraja Politechnika Śląska Gliwice – Wykład dotyczący architektury współczesnej, G, L, D, 200 OSÓB
12:10 – 13:10 dr hab. inż. Andrzej Rakowski, dr Kamil Barczak, Instytut Fizyki – CND, Politechnika Śląska – pokaz, L, 200 OSÓB
13:30 – 14:30 mgr Dariusz Kulma „Matematyka może być łatwa”  P, G, 200 OSÓB
14:45 – 16:15 inż. Maciej Urbanowicz MURB SPACE „Kosmiczna kieszeń”, P, G, L, D, 100 OSÓB

Strych (II piętro)
9:00 / 11:30/ 13:30/ 15:30  dr nauk chem. Magdalena Osial, Manufaktura Naukowców „Warsztaty Chemiczne z Manufakturą Naukowców”, P, G, L, 20 OSÓB
 

Sala muzyczna (I piętro)
9:00 – 10:30/ 10:40 – 11:40 dr Maciej Kluza, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Własności dźwięków” – pokaz, P, 30 OSÓB
11:50 – 12:50/ 13:00 -14:00 dr Maciej Kluza, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Wielościany” – warsztaty, P, 30 OSÓB

Sala klasyczna (parter)
9:00 – 10:30/ 11:00 – 12:30/ 12:45– 14:15 Muzeum Miejskie w Żorach, MuzeoEdukacja: lekcja połączona z warsztatami dla uczniów szkół podstawowych „Podniebne rozmowy orła z sową” (o symbolach narodowych i nie tylko), P, 30 OSÓB

Sala baletowa (parter)
9:00 – 10:30 – dr hab. inż. Tomasz Pander, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechnika Śląska w Gliwicach –  wykład/prezentacja „Człowiek – źródło informacji”. G, L, 30 OSÓB
10:45 – 11:45 dr hab. inż. Krzysztof Waczyński, Politechnika Śląska w Gliwicach – wykład/prezentacja „Krzemowe ogniwa fotowoltaiczne”. G, L, 30 OSÓB
12:00 – 13:30/ 13:45 – 15:15/ 15:30-17:00 mgr Krzysztof Lewicki i mgr Klaudia Jadwiszczyk – nominowani przez National Geographic Traveler Poland do nagrody Travelery 2017, Śląski Ogród Botaniczny „Dzika droga“ – warsztaty przygodowe. P, G, L, 30 OSÓB

Studio Działań Artystycznych (nowy budynek, II piętro)
12:00 – 15:00 dr inż. arch. Małgorzata Balcer-Zgraja, Politechnika Śląska w Gliwicach – warsztaty projektowe i plastyczne. P, G, L, 30 OSÓB

 Garderoba (nowy budynek, poziom -1)
9:00 – 11:30  mgr Anna Buksa TO TU „Escape room”, P, G, L, D, 25 OSÓB
11:45 / 12:45/ 13:45 / 14:45 Powiatowy Urząd Pracy w Żorach: Planszowa gra ekonomiczna. Gra jest prostą symulacją mechanizmów wolnego rynku, na którym można obserwować takie zjawiska jak podaż, popyt, spółka handlowa, cena, koszty produkcji, negocjacje handlowe i wiele innych. G, L, 30 OSÓB

Stanowiska (scena plenerowa, nowy budynek) BO:

 Instytut Fizyki – CND, dr hab. inż. Andrzej Rakowski: Promocja kierunku „Fizyka techniczna”, proste doświadczenia fizyczne na stanowisku promocyjnym

Politechnika Śląska, Wydział Architektury dr hab. inż arch. Ewa Wala, dr inż. arch. Anna Sulimowska-Ociepka: wystawa fotografii historycznych wież ciśnień oraz projektów prezentujących pomysły studentów Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej na ich adaptację.

Katedra Geochemii, Mineralogii, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, dr Krzysztof Szopa: stanowisko pokazowe „Kolorowa petrologia – jak łatwo i w zabawny sposób rozpoznawać skały”

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, dr inż. arch. Jerzy Wojewódka: wystawy prac plastycznych i projektowych studentów Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej

Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach: eksperymenty i doświadczenia z Klubu Młodego Odkrywcy oraz prezentacja nowinek technicznych w postaci pióra 3D, m-bot, drona oraz Gogle Vr Oculus

Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej Anna Medoń

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, wystawa interaktywna:

1)            Rozkosze łamania głowy: Zagadki i łamigłówki logiczne o zróżnicowanym poziomie a trudności. Rozwijające umiejętności manualne, przestrzenne, oraz arytmetyczne

2)            Po drugiej stronie lustra: Doświadczenia, których cechą wspólną będzie wykorzystanie luster. Obejmują zagadnienia związane z odbiciem i załamaniem światła, symetrii, iluzji optycznych.

Muzeum Miejskie w Żorach:

Pokaz tradycyjnych wyrobów rzemiosła artystycznego z największej kolekcji ajnuskiej w Polsce, projekcja filmowa, prezentacja „Kartki z podróży”, konkursy i rozmowy na stoisku.

Oferta dla dzieci: Warsztat małego etnografa.

25.05. 16:00 – 17:00 Muzealna Rodzinka na Festiwalu Nauki i Techniki: „Śląsko-ajnuskie śpiewanie na dobranoc” Przedstawienie słowno-muzyczne dla dzieci, rodziców, dziadków, wszystkich.

Powiatowy Urząd Pracy w Żorach

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna: testy wiedeńskie: diagnoza predyspozycji zawodowych

Prezentacja zawodów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach

Akademia Nauki i Rozwoju: Interaktywne pokazy z zakresu robotyki

SmartPower team (Politechnika Śląska) – Nowoczesne technologie – czyli z zabawek się nie wyrasta . Podczas festiwalu członkowie zespołu zespołu opowiedzą o doświadczaniach związanych z budową pojazdu oraz udziałem w zawodach, a także zademonstrują sposób działania ogniwa wodorowego. Będzie można również zobaczyć przejazd pokazowy HYBata

Muzeum Ognia w Żorach

Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych

 

25 maja

Sala teatralna (I piętro)
9:00 – 10:45 dr n. hum. Danuta Augustyn, Politechnika Śląska „Nieobiektywny spis mistrzów iluzji – historia kina włoskiego w dwóch częściach”,  G, L, 70 OSÓB
11:00 – 12:00 pokaz nowych technologii – Politechnika Śląska/konkurs „Elektronika, by żyło sie łatwiej”: dron-RaspCopter/ zdalnie sterowany manipulator-ZMap/ dalnie sterowany pojazd sterowany smarfonem-ARROW, BO, 200 OSÓB
12:15 – 13:15 dr Lucjan Buchalik i Marietta Kalinowska-Bujak, Muzeum Miejskie w Żorach: „Zagadki antropologii: Spotkanie z Ajnami“ 200 OSÓB
13:20 – 14:20 dr n. przyr. Jagna Karcz, Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska: „Małe struktury do wielkich zadań” – wykład multimedialny,  P, G, L, D, 200 OSÓB
14:30 – 15:15 dr n. hum. Aleksandra Chrupała, Politechnika Śląska: „Nasz językowy wentyl bezpieczeństwa” – wykład interaktywny, G, L, 70 OSÓB
15:30 – 17:00 inż. Maciej Urbanowicz MURB SPACE: „Kosmiczna kieszeń”, P, G, L, D, 200 OSÓB

Strych (II piętro)
 9:30 – 12:30 dr hab. inż arch. Ewa Wala, dr inż. arch. Anna Sulimowska-Ociepka, Politechnika Śląska: „Drugie życie budowli czyli metamorfozy śląskich wież ciśnień”, G, L, 20 OSÓB
13:00 /14:30/ 16:00 dr nauk. chem. Magdalena Osial, Manufaktura Naukowców, Manufaktura Naukowców  „Warsztaty Chemiczne z Manufakturą Naukowców”, P, G, L, 22 OSOBY

 Sala muzyczna (I piętro)
9:00 – 10:40 Anna Wietrzyk, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa: „Kreowanie własnego wizerunku i autoprezentacja, czyli co mówi o nas mowa naszego ciała i jak mówić żeby nas słuchano”, G, L, 15 OSÓB
11:00 – 12:00/ 12:10 – 13:10 dr Maciej Kluza, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego: „Tajemnica Liczby Pi” – warsztaty, P, G, L, 30 OSÓB
13:20 – 14:20/ 14:30 –  15:30  dr Maciej Kluza, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego: „Zabawa z liczbami” – warsztaty, P, G, L, 30 OSÓB

Sala klasyczna (parter)
 9:00 – 9:45 dr inż. arch. Katarzyna Mazur-Belzyt, Politechnika Śląska: „Miasto z lotu ptaka” prelekcja dla młodzieży lub dorosłych, G, L, D, 45-70 OSÓB
10:00 – 11:30 dr inż. Bogusław Ziębowicz, Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny: prezentacja „Nowe technologie, produkty, materiały…”, G, L, 30 OSÓB

 Sala Baletowa (parter)
9:00 – 10:00/ 10:00 – 11:00 dr Jadwiga Zawisza-Puchałka, Akademia Nauki i Rozwoju: „Pokazy chemiczno-fizyczne”, P, G, L, 30 OSÓB
11:30 – 13:00/ 13:15 – 14:45/ 15:00 – 16:30 mgr Krzysztof Lewicki i mgr Klaudia Jadwiszczyk nominowani przez National Geographic Traveler Poland do nagrody Travelery 2017, Śląski Ogród Botaniczny „Dzika droga“ – warsztaty przygodowe  P, G, L, 30 OSÓB

 Studio Działań Artystycznych (nowy budynek, II piętro)
 12:00 – 15:00 dr inż. arch. Jerzy Wojewódka, Politechnika Śląska – warsztaty projektowe, plastyczne, modelowe, P, G, L, 30 OSÓB

Garderoba (nowy budynek, poziom -1)
9:00 – 11:00  mgr Anna Buksa TO TU „Escape room”, P, G, L, D, 25 OSÓB
11:15 / 12:15/ 13:15/14:15 Powiatowy Urząd Pracy w Żorach: Planszowa gra ekonomiczna. Gra jest prostą symulacją mechanizmów wolnego rynku, na którym można obserwować takie zjawiska jak: podaż, popyt, spółka handlowa, cena, koszty produkcji, negocjacje handlowe i wiele innych. G, L, 30 OSÓB

 Stanowiska (scena plenerowa, nowy budynek) BO:

 Instytut Fizyki – CND, dr hab. inż. Andrzej Rakowski: Promocja kierunku „Fizyka techniczna”, proste doświadczenia fizyczne na stanowisku promocyjnym

Politechnika Śląska, Wydział Architektury dr hab. inż arch. Ewa Wala, dr inż. arch. Anna Sulimowska-Ociepka: wystawa fotografii historycznych wież ciśnień oraz projektów prezentujących pomysły studentów Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej na ich adaptację.

Katedra Geochemii, Mineralogii, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, dr Krzysztof Szopa: stanowisko pokazowe „Kolorowa petrologia – jak łatwo i w zabawny sposób rozpoznawać skały”

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, dr inż. arch. Jerzy Wojewódka: wystawy prac plastycznych i projektowych studentów Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej

Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach: eksperymenty i doświadczenia z Klubu Młodego Odkrywcy oraz prezentacja nowinek technicznych w postaci pióra 3D, m-bot, drona oraz Gogle Vr Oculus

Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej Anna Medoń

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, wystawa interaktywna:

1)            Rozkosze łamania głowy: Zagadki i łamigłówki logiczne o zróżnicowanym poziomie a trudności. Rozwijające umiejętności manualne, przestrzenne, oraz arytmetyczne

2)            Po drugiej stronie lustra: Doświadczenia, których cechą wspólną będzie wykorzystanie luster. Obejmują zagadnienia związane z odbiciem i załamaniem światła, symetrii, iluzji optycznych.

Muzeum Miejskie w Żorach:

Pokaz tradycyjnych wyrobów rzemiosła artystycznego z największej kolekcji ajnuskiej w Polsce, projekcja filmowa, prezentacja „Kartki z podróży”, konkursy i rozmowy na stoisku.

Oferta dla dzieci: Warsztat małego etnografa.

25.05. 16:00 – 17:00 Muzealna Rodzinka na Festiwalu Nauki i Techniki: „Śląsko-ajnuskie śpiewanie na dobranoc” Przedstawienie słowno-muzyczne dla dzieci, rodziców, dziadków, wszystkich.

Powiatowy Urząd Pracy w Żorach

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna: testy wiedeńskie: diagnoza predyspozycji zawodowych

Prezentacja zawodów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach

Akademia Nauki i Rozwoju: Interaktywne pokazy z zakresu robotyki

SmartPower team (Politechnika Śląska) – Nowoczesne technologie – czyli z zabawek się nie wyrasta . Podczas festiwalu członkowie zespołu zespołu opowiedzą o doświadczaniach związanych z budową pojazdu oraz udziałem w zawodach, a także zademonstrują sposób działania ogniwa wodorowego. Będzie można również zobaczyć przejazd pokazowy HYBata

Muzeum Ognia w Żorach

Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych

 

LEGENDA:
P-szkoła podstawowa, G-gimnazjum, L-liceum, D-dorośli, BO-bez ograniczeń