Informacje o festiwalu

Główną ideą jest popularyzowanie nauki w taki sposób, by rozbudzić zainteresowania młodych ludzi i ukazać ścieżkę od edukacji do rynku pracy.

 

Akcja ma na celu dostarczenie informacji na temat możliwości edukacyjnych i rozwoju zawodowego.

 

Do akcji włączyły się wszystkie jednostki z terenu Żor prowadzące działania w obszarach: edukacja i rynek pracy. Podjęto współpracę z uczelniami i centrami nauki z całego kraju.

 

Finał był poprzedzony Akademią Młodego Odkrywcy – cyklem spotkań z nauką w Domu Kultury w Żorach, Śląskim Ogrodzie Botanicznym i Politechnice Śląskiej.

 

 

 

Inicjatywa objęta patronatami honorowymi Pani Elżbiety Rafalskiej – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pana Jarosława Gowina – Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego